Missionshuset

Söndagsskola i Rya 1958. Sonja Pettersson,Elsy Blom,Roland Sigge och Lisbeth Andersson

Rya

Missionshuset i Rya. Hösten 2014

Missionshuset

Missionshuset,som det en gång såg ut. Tidigt 1900-tal? Ingång från byvägen.

Rya By

Samtal vid kaffebordet 5 mars 2018

Rya By

Torbjörn Dahlström presenterar Rya By II,bygde-och personhistoria .5 mars 2018

Rya By

Åhörare i Missionhuset 5 mars 2018

Rya By

Sven Davidsson berättar om Missionshuset 5 mars 2018