Rya-skola

Gösta Lundgren framför sin
taxi. Rya skola 1930-tal

Rya-skoa

KarinEdvardsson, Högstrand,Sälen vid Lundgrens taxi. År 1934 el 1935

1979

Tilläggsisolering och ny panel 1979

Rya skola

Luftbevakningstorn på skoltaket i Rya under 2.a världskriget. S.k tornsvalor i förgrunden.